ZKOUŠKY

Výsledky zkoušek
ZN 76b.
BZH I.cena 244b.
ZV I.cena 156b. nos 4
BZ I.cena 110b.
Kr.kahan - LZ I.cena 199b. CACT
Kr.kahan II.cena 100b.
ZOP V 97b.
ZPU 1 D 123b.
ZZO PV 57b.
RH-E D 166b.
RH-LA VD 280b.
ZZZ D 177b.
ZLP 1 U 232b.
ZLP 2 D 264b.
Kr.kahan - LZ I.cena 216b. CACT
Kr.hahan - BZ I.cena 115b. CACT
Pohár výcvikářů - ZZP1  D 254b. - 3.místo
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1  
2  
 
.