Zkušební řády

ZPU-S

Zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál - ZPU-S.

Zkouška ZPU-S, je „vysokou školou“ ovladatelnosti psa (bez obrany) s prvky upotřebitelnosti i ve velmi specifických činnostech. Je, vrcholem výcvikového systému KJ-ČR Brno. V současné době je na ČMKU požadavek o uznání této zkoušky (stejně jako zkoušky ZPU-2) do zkoušek velkého certifikátu, tedy o zahrnutí do kriterií pro pracovní třídu a pro získání šampionátu.


I. Stopa
Cizí cca 300m dlouhá, stáří 30 min., 2x lomená (z toho 1 ostrý úhel), 2 předměty (jeden na prvním nebo druhém úseku, druhý předmět stopu ukončuje), předměty jsou z pachově savého materiálu o rozměrech cca 10x5x1cm a nesmí se barvou podstatně lišit od okolního terénu. Nášlap je na úseku 20 kroků (kolmém na 1.úsek stopy) s identifikačním předmětem (bez bodového hodnocení) s časovým limitem 2 minut. P/Z. Limit na vypracování stopy je 15 minut.

II. Poslušnost
  Povel.technika Body
1. Přivolání s předsednutím před psovodem P/Z 10
2. Ovladatelnost bez vodítka --/Z 10

Blok (mezi cviky nelze psa chválit ani ho upravovat)
3. Sedni-lehni-vstaň (10 kroků před psovodem) P/Z 10
4. Štěkání v leže (10 kroků před psovodem) P/Z 10
5. Plížení (10 kroků ke psovodovi) P/Z 10

6. Odložení za pochodu vsedě --/Z 10
7. Odložení za poklusu vleže s přivoláním --/Z 10
8. Aport šplhem --/Z 10
9. Kladina nízká (s náběhovými prkny tam i zpět) --/Z 10
10. Odložení (30 kroků, psovod v úkrytu) P/Z 10

CELKEM 100

III. Speciální cviky
  Povel.technika Body
1. Vysílání (2x, 30 kroků) P/Z 10
2. Skok daleký (přes makety) P/Z 10
3. Vodorovný žebřík P/Z 10
4. Houpačka P/Z 5
5. Kladina pohyblivá (na sudech) P/Z 5
6. Rozlišování předmětů (1 vlastní mezi 4 stejného pachu) P/Z 10

Blok (cviky jsou však vykonávány na pokyn rozhodčího)
7. Průzkum terénu (50-60kroků x 80-90 kroků, 3+3 směry) P/Z 10
8. Označení osoby sedící v úkrytu ----- 10
9. Klid psa vleže při kontrole osoby --/Z 5
10.Označení osoby ležící v úkrytu mezi 3 ohni ----- 20
11. Klid psa vleže při kontrole osoby --/Z 5

CELKEM 100
Žádné komentáře
 
.