Zkušební řády

BH

Zkouška doprovodného psa (BH)

Stáří psa mninimálně 12 měsíců. Maximální počet bodů v části Poslušnost je 60, minimální je 42. V části 2 (zkouška v dopravním ruchu) se nehodnotí body, ale pouze slovně (postačující nebo nepostačující).

Poslušnost
a) ovladatelnost na vodítku 15 bodů
b) ovladatelnost bez vodítka 15 bodů
c) odložení za pochodu v sedě 10 bodů
d) odložení za pochodu vleže s přivoláním 10 bodů
h) dlouhodobé odložení psa 10 bodů

Podrobně

Schéma chůze se psem
 1. chůze na vodítku podle schéma - vodítko v levé ruce, povel K noze je pouze při vykročení a změně rytmu chůze, ne při obratech a zastavení, psa chválíme jen v základním postoji a po ukončení cviku
 2. průchod skupinou osob na vodítku - obejít skupinu jednou zleva a jednou zprava, po průchodu skupinkou v základním postoji psa odepneme z vodítka
 3. průchod skupinou bez vodítka
 4. chůze bez vodítka podle schéma
 5. lhostejnost k výstřelům – v průběhu cviku ovladatelnost bez vodítka a při dlouhodobém odložení, střílí se 2x po 5 vteřinách.
 6. odložení v sedě - psovod vykročí s neupoutaným psem z výchozího bodu, po 10 – 15ti krocích dá povel sedni, po 30 krocích se zastaví a otočí, na povel rozhodčího se vrací ke psu a zaujme základní postoj vedle psa
 7. odložení s přivoláním - psovod vykročí s neupoutaným psem z výchozího bodu, po 10 – 15ti krocích dá povel lehni, po 30 krocích se zastaví a otočí, na povel rozhodčího přivolá psa povelem ke mně nebo jménem, po předsednutí psa následuje povel k noze
 8. dlouhodobé odložení - na povel lehni, zůstaň psovod odloží psa a vzdálí se na 30 kroků a zůstává stát zády ke psu

Zkouška v dopravním ruchu

Provádí se na veřejně přístupném místě (ulice, náměstí) s mírným dopravním ruchem. Má tři části:

 1. Ovladatelnost a chování v pouličním ruchu.
 2. Chování psa za ztížených dopravních podmínek.
 3. Chování krátkodobě přivázaného a o samotě nechaného psa v pouličním ruchu, jeho chování k ostatním zvířatům.

Podrobně

 1. ovladatelnost a chování psa v pouličním ruchu - chůze na vodítku, lhostejnost k chodcům a ruchu na ulici, cesta je křížena probíhajícím chodcem a předjíždějícím cyklistou na straně psa, cyklista použije zvonek při předjíždění, poté se psovod vrací k rozhodčímu, podá rozhodčímu ruku, pes se musí chovat klidně
 2. chování psa za ztížených dopravních podmínek - v místě většího dopravního ruchu (tramvaje, vlaky) provede psovod chůzi na vodítku se dvěma povely – poprvé sedni a podruhé lehni
 3. samostatné chování psa v pouličním ruchu - psovod po krátké chůzi uváže psa (k plotu) a odchází na 2 minuty do úkrytu, pes může sedět, ležet nebo stát, kolem psa ve vzdálenosti 5 kroků, bočně, projde pomocník s upoutaným psem, pes nesmí vytrvale štěkat a trhat vodítkem
Žádné komentáře
 
.